Privacy Policy

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจเครื่องมือในกลุ่มของสเปคโตร รวมทั้งด้านเซอร์วิช บริการหลังการขาย ทางสเปคโตรเคารพข้อมูลความลับของท่าน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ อ้างอิงตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองทางด้านเวบไซท์

ทางสเปคโตรขอยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านบันทึกไว้ทั้งหมดนั้น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ พาสเวิด ข้อมูลทางด้านการตลาด หรือ จำเพาะเจาะจงอื่นๆนั้น จะไม่ถูกส่งไปยังที่อื่น โดยจะถูกเก็บและบันทึกไว้ที่ SPECTRO เท่านั้น

Comments are closed.