Mobile Metal Analyzers

Mobile Metal Analyzers ถูกใช้งานมากกว่า 30 ปี เพื่อตรวจสอบและประเมินค่าทางเคมีของโลหะได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการเตรียมหรือเคลื่อนย้ายตัวอย่าง การพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้การใช้งานมีความก้าวหน้ามายิ่งขึ้น

SPECTRO ได้ออกแบบรูปร่างและมีการพัฒนารูปแบบตั้งแต่ต้น ทำให้ทุกวันนี้เป็นบริษัทเดียวที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Mobile metal analyzers สามารถตรวจหา complex alloys หรือไนโตรเจนใน duplex steels ได้

SPECTRO ได้เสนอ onsite metal analysis ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สำหรับงานที่ต้องการความเฉพาะเจาะจง และที่สำคัญการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน จะทำให้ผลงานที่ได้มีคุณภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ SPECTRO จึงออกแบบ onsite metal analyzers ที่คงทน มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และใช้งานง่าย

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.