SPECTRO iSORT

SPECTRO ISORT สเปคโตรมิเตอร์แบบเคลื่อนที่แบบhandheld สำหรับงานภายนอก ออนไซท์เซอร์วิช เหมาะกับการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีในโลหะทั่วไป ใช้หลักการอาร์ค โดยไม่ต้องใช้อาร์กอน ซึ่งปลอดภัยมากกว่าวิธีการใช้สารกัมมันตรังสีวิเคราะห์ เหมาะกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีในโพรดัคชั่น การตรวจสอบความผิดพลาดของวัสดุ การวิเคราะห์ส่วนผสมแนวเชื่อม หรือแม้แต่การซื้อ การขายในอุตสาหกรรมรีไซเคิล (Scrap) สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้มากกว่าร้อยตัวอย่าง โดยใช้แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จกลับได้

ด้วยระบบ Fingerprint เป็นขั้นตอนการจดจำตัวอย่างแต่ละชนิด และเครื่องจะเข้าโหมดอัติโนมัติในการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเลือก

โปรแกรมวิเคราะห์พร้อมด้วยระบบ ICAL  เป็นการ Standardization ที่ช่วยประหยัดเวลาการทำงาน ทั้งยังลดการสแตนดาร์ดไดเซชั่นซ้ำเมื่อสถานที่ หรือ อุณหภูมิต่างกัน


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SPECTRO iSORT
(จำเป็นต้องล๊อกอิน)


ดาวน์โหลดโบรชัวร์อแดปเตอร์สำหรับวิเคราะห์ชิ้นงานขนาดเล็กเครื่องSPECTROTEST
(จำเป็นต้องล๊อกอิน)


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SPECTROTEST (1)
(จำเป็นต้องล๊อกอิน)


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SPECTROTEST (2) (จำเป็นต้องล๊อกอิน)

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.