Accessories

อุปกรณ์ต่างๆสำหรับการวิเคราะห์ XRF

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ X – ray การวิเคราะห์การเรืองแสงเป็นจำนวนเล็ก ๆ ของความพยายามที่จำเป็นสำหรับการเตรียมการ โดยใช้การปฏิบัติพยายามและทดสอบอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างที่คุณสามารถลดความซับซ้อนของการทำงานที่เหลืออยู่ให้ดียิ่งขึ้น

SPECTRO มีอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่อง XRF spectroscopy รวมถึงระบบฟิวชั่นตัวอย่างสำหรับการทำ Fused beads การทำ fusion เพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขนาดอนุภาคของตัวอย่าง, เมทริกซ์และความขรุขระของพื้นผิวตัวอย่าง

อุปกรณ์เครื่องอัดแบบกดมือและบล็อคหลอมตัวอย่างใช้ในการเตรียมตัวอย่างจากผงให้เป็นก้อนในเวลาเพียงไม่นาน ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับ fused beads ก็สามารถวิเคราะห์ได้ในสเปกโตรมิเตอร์โดยไม่ต้องเตรียมทำการเตรียมตัวอย่างเพิ่มเติม

Comments are closed.