Accessories and Parts

ระหว่างการออกแบบ และการพัฒนาเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ พิจารณาตามรูปแบบดังนี้

–                   ง่ายต่อการติดตั้ง

–                   เหมาะกับชิ้นงานหลายประเภท

–                   ส่วนประกอบต่างๆ

สำหรับการขนส่งนั้น ชิ้นส่วนที่จำเป็นรวมทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหลายจะส่งโดย ศูนย์กลางการขนส่ง คุณสามารถสั่งของโดย โทรศัพท์ แฟกซ์ จดหมาย อีเมล์ หรือ เวบไซท์ (SPECTRO Parts Catalog). ถ้าเราได้รับออเดอร์ก่อนเที่ยง ทางเราจะส่งให้ภายในวันนั้น

สเปคโตร มีอุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่างประเภทต่างๆ และโมลด์ ทั้งยังมี RM และสารละลาย เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.