Giới thiệu

Với những gì bắt đầu trong garage vào năm 1979, SPECTRO đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo thị trường trên toàn thế giới cho máy phân tích quang phổ và máy quang phổ huỳnh quang tia X. Tất cả bắt đầu khi một vài người đàn ông quyết định phát triển phân tích kim loại di động đầu tiên: SPECTROTEST đã được sinh ra và SPECTRO – một công ty luôn luôn trên cắt cạnh của công nghệ.

Gần đây nhất SPECTRO đã đưa ra một sảm phẩm mới SPECTRO MS, máy quang phổ đo khối đầu tiên trên thị trường.

Kể từ khi thành lập, hơn 30,000 thiết bị đã được lắp đặt trên toàn cầu, trong đó bao gồm máy quang phổ cầm tay cho các ứng dụng như kiểm tra các nguyên liệu của quá trình tái chế kim loại tự động và ứng dụng trong các hệ thông phân tích cho quá trình giám sát nhiều lĩnh vực ứng dụng phức tạp khác nhau trong công nghiệp. Danh sách khách hàng sử dụng máy quang phổ bao gồm các công ty đa quốc gia từ nhỏ đến lớn trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau. SPECTRO tự hào là đối tác quan trọng trong việc cung cấp các sản phâm chất lượng để thiện về độ an toàn cũng như những đòi hỏi nhu cầu cao trong lĩnh vực phân tích.

Comments are closed.