Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã quan tâm của bạn đến thiêt bị và dịch vụ của SPECTRO. SPECTRO tôn trọng sự riêng tư trong dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể yên tâm rằng dữ liệu mà bạn thu thập được trong mỗi lần truy cập đến trang web của chúng tôi được xử lý bởi SPECTRO theo các quy định pháp lý từ các quốc gia nơi mà các trang web đang được vận hành. Các trang web SPECTRO có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web khác mà không được bảo mật thông tin này.

Máy chủ web của chúng tôi tự động ghi tên của nhà cung cấp dịch vụ của bạn, các trang web từ nơi mà bạn đến thăm chúng tôi, các trang web mà bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, thời gian, ngày tháng và thời gian của những lần bạn ghé thăm của bạn. Những thông tin này không nhận dạng cho một cá nhân. SPECTRO cũng sử dụng cookie để giúp tối ưu hóa thăm trong tương lai của bạn đến trang web của chúng tôi. Sử dụng các tùy chọn trong trình duyệt internet của bạn, bạn có khả năng không cho phép cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn và vẫn có thể xem trang web của chúng tôi. Bất kỳ dữ liệu cá nhân khác chỉ được lưu trữ nếu như bạn đã sẵn lòng chia sẻ với chúng tôi, như tải về một tài liệu giới thiệu, đăng ký, tham gia một cuộc khảo sát hoặc cuộc thi, hoặc yêu cầu cho các bản tin phổ điện tử.

SPECTRO sẽ sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích quản lý các trang web,ghi nhận thông tin, hành chính và tiếp thị, những dữ liệu này cho rằng là cần thiết trong từng trường hợp cụ thể. Dữ liệu của bạn sẽ không được tiết lộ cho các bên thứ ba không trực tiếp liên quan đến SPECTRO trừ khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

SPECTRO sử dụng các biện pháp an ninh nhà nước và các quy trình hợp pháp để bảo vệ các dữ liệu mà chúng tôi chứa đựng chống lại thao tác vô tình hay cố ý, hoặc truy cập trái phép.

Comments are closed.