Sản phẩm

Máy quang phổ phân tích thành phần kim loại di động – để xác định nhanh chóng, kết quả chính xác (PMI), phân loại và phân tích kim loại.

Máy quang phổ phân tích thành phần kim loại để bàn  – phân tích các loại kim loại trong qúa trình điều khiển

Khối phổ phát xạ Plasma – phân tích nhanh chóng các nguyên tố hoá học trong một loạt các ma trận bao gồm: bán dẫn, hóa dầu, đất, luyện kim

Quang phổ kế phát xạ Plasma cảm ứng – dùng cho việc đo cùng lúc các nguyên tố và phạm vi có liên quan

Thiết bị huỳnh quang tia X – dùng cho phân tích chất rắn, bột và lỏng

Thiết bị huỳnh quang tia X cầm tay – dùng cho phân tích kim loại, phân loại và kiểm tra môi trường, các ứng dụng cho khai thác mỏ

Xin hãy truy cập spectro.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Comments are closed.