Máy phân tích quang phổ ICP-MS

SPECTRO MS bao gồm một đôi tiêu cự dùng để tập trung trường khối phổ kế  , nguyên lý này dựa trên một thiết kế Mattauch-Herzog kết hợp với việc phát triển ion trong quang học và công nghệ đầu dò tiên tiến.Đó là công cụ duy nhất , có sẵn trên thị trường hiện nay có khả năng đo phạm vi toàn bộ khối lượng , thiết bị được sử dụng cho phép đo phổ khối vô cơ từ 6Li đến 238U với một chùm ion liên tục .

Các chức năng quét thời gian tiêu thụ của phương pháp đo phạm vi khối lượng là không còn cần thiết. Thay vào đó, mỗi khối lượng có trong quang phổ liên quan được bao phủ bởi khoảng 20 trong số 4800 kênh mà máy dò bán dẫn mới , điều này cung cấp cho hệ thống mạch đầu ra đồng thời ở một tỷ lệ rất cao. Làm như vậy, với mỗi phép đo quang phổ khối hoàn toàn được xác định và được lưu trữ để đánh giá ngay lập tức và cứ như vậy quá trình được lặp lại.

Mỗi bộ phận riêng biệt của SPECTRO MS đã được tối ưu hoá để thực hiện hoạt động và phân tích đơn giản. Kết quả là, SPECTRO MS có độ phân giải đặc biệt, nhất là đối với ma trận mẫu phức tạp. Các nền thấp kết hợp với độ nhạy cao cho phép các tín hiệu lan truyền theo tỷ lệ, cần thiết cho các giới hạn phát hiện các nguyên tố rất thấp. Hoạt động liên tục , đơn giản và các chức năng phần mềm tinh vi cung cấp cho người dùng rất nhiều khả năng độc đáo.


Download Brochure
(yêu cầu đăng nhập)

Xin hãy truy cập spectro.com để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh.

Comments are closed.