Phụ kiện

Autosamplers, Autodiluters, Hệ thống Hydride

Hệ thống Hydride HGX 200

ASX 260 mẫu tự động

ASX 520 mẫu tự động

EXR-8 mẫu tự động

ADX 500 Autodiluting Sampler

Ngoài ra còn nhiều loại nữa…

Giới thiệu hệ thống mẫu

Gắn trên hệ thống : mô-đun mẫu cho phép dễ dàng truy cập và cung cấp khả năng linh hoạt các thành phần cho mỗi ứng dụng cụ thể. Một số trong những lựa chọn bao gồm các ống phun ly tâm, ống phun dòng chảy qua, ống phun ML và đường dẫn ống phun song song PTFE.

Xin hãy truy cập spectro.com để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh.

Comments are closed.