Phần mềm

space
Phần mềm SPECTRO SMART ANALYZER VISION: thể hiện sự linh hoạt và đa chức năng mà vẫn dễ dàng sử dụng với giao diện Spectro ICP-OES. Ngoài ra phần mềm còn đem lại cho người sử dụng nhiều tiện ích như : việc truy cập hết sức đơn giản và tất cả các chức năng thể hiện dưới dạng trực quan đem lại sự dễ dàng trong quan sát , “một cú nhấp chuột đơn giản” mọi hiển thị đã được kích hoạt, ngay cả khi bạn không phải là chuyên gia thì mọi hoạt động đều có thể dễ dàng thực hiện bởi sự hỗ trợ tuyệt vời của SPECTRO SMART ANALYZER VISION.

Software functions are divided into categories and are linked through a central navigation panel. Các chức năng phần mềm được chia thành nhiều loại và được liên kết thông qua một bảng điều hướng trung tâm. Người sử dụng có thể quan sát phần mềm với một màn hình rõ ràng các chức năng đã được thiết kế. Sự chuyển đổi giữa các loại đó chỉ cần một nhấp chuột mọi thao tác sẽ được thực hiện. Chỉ có các chức năng có liên quan có thể nhìn thấy. Các chức năng không cần thiết có thể được vô hiệu hoá với người sử dụng.


Download Smart Analyzer Vision Brochure
(yêu cầu truy cập)

Xin hãy truy cập spectro.com để biết thêm thông tin chi tiết bằng Tiếng Anh.

Comments are closed.