Phụ kiện

Phụ kiện cho máy phân tích kim loại loại di động

Các loại chi tiết dạng dây, bộ phận nhỏ, ống hoặc các chi tiết kim loại có hình dạng, kích thước phức tạp đều có thể được phân tích được mà không gặp khó khăn bằng cách sử dụng một trong các bộ điều hợp đặc biệt ( adaptor ) mà máy quang phổ cung cấp.

Với việc ử dụng đầu dò SPECTRO UV, các nguyên tố P và S và xa hơn nữa là các nguyên tố như C, As, B, và Sn có thể  xác định được.
Tuy nhiên để đạt được kết quả đáng tin cậy và chính xác thì công tác chuẩn bị mẫu là rất cần thiết.


Download brochure Testing Adapters for Mobile Metal Analyzers
(yêu cầu truy cập)

Xin hãy truy cập spectro.com để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh.

Comments are closed.