SPECTRO iSORT

SPECTRO iSORT mới là một máy phân tích quang phổ cầm tay – sử dụng pin  và phân tích tất cả các hợp kim kim loại thông thường. Nó sử dụng một hồ quang kích thích và không yêu cầu argon cũng không cần nguồn phóng xạ.

Hàng trăm phép đo có thể được thực hiện cùng với việc sử dụng pin có thể sạc được tích hợp trên dụng cụ. Thiết bị có thể được sử dụng cho vật liệu trong việc xác định linh kiện, hóa chất và nhà máy hóa dầu, vật liệu khó phân tích, phân tích đường nối mối hàn, và xác định nhanh chóng của các loại hợp kim hay kim loại trong quá trình mua, bán hoặc trộn kim loại phế liệu.

SPECTRO iSORT thực hiện một thủ tục đặc biệt gọi là  “fingerprinting” thủ tục này công nhận độc lập vật liệu mẫu. Các thiết lập công cụ tối ưu cho vật liệu này sau đó tự động được sử dụng để phân tích mà không cần sự can thiệp của người điều khiển.

Phần mềm ICAL logic tiết kiệm thời gian bằng cách kiểm soát tình trạng độc lập từ ảnh hưởng bên ngoài và loại bỏ sự không cần thiết của việc hiệu chỉnh lại máy cho những thay đổi vị trí và nhiệt độ.


Download brochure SPECTRO iSORT
(yêu cầu truy cập)


Download brochure Testing Adapter for Mobile Metal Analyzers
(yêu cầu truy cập)


Download brochure Mobile Metal Analyzers
(yêu cầu truy cập)


Download brochure SPECTRO Metal Database
(yêu cầu truy cập)

Xin hãy truy cập spectro.com để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh.

Comments are closed.