Máy quang phổ phân tích thành phần kim loại dạng cố định

Quang phổ phát xạ OES được tạo ra bằng cách sử dụng hồ quang và tia lửa kích thích là phương pháp phổ biến để xác định thành phần hóa học của kim loại. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp có liên quan như: nhà máy thép, đúc, cơ khí…Do thời gian phân tích nhanh, kết quả chính xác nên đây là hệ thống hiệu quả nhất trong việc kiểm soát thành phần hóa học của kim loại.

 Thiết bị quang phổ phát xạ phân tích thành phần kim loại có thể được sử dụng ở nhiều công đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất từ kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất hay thành phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các ngành công nghiệp, SPECTRO đã nghiên cứu và cho ra đời hai model khác nhau là SPECTROMAXx và SPECTROLAB. Mỗi model có tính năng, thế mạnh riêng đặc trưng bởi tốc độ, phân tích chính xác, dễ sử dụng, độ tin cậy, giới hạn phát hiện nhỏ nhất trong thành phần hóa học.

Xin hãy truy cập spectro.com để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh.

Comments are closed.