Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của máy phân tích kim loại cố định

Nguyên tắc phân tích của máy phân tích quang phổ SPECTRO là dựa trên nguyên lý quang phổ phát xạ. Vật liệu mẫu sẽ nhận năng lượng kích thích từ bộ phận phóng tia lửa điện.Các nguyên tử và các ion vật liệu mẫu sau khi nhận năng lượng kích thích sẽ phát ra bức xạ. Bức xạ này sẽ được đưa đến hệ thống quang học thông qua một sợi cáp quang học, nơi nó được phân tán thành các thành phần quang phổ của nó. Từ phạm vi các bước sóng phát ra từ mỗi nguyen tố, sẽ có những kênh thích hợp để đo chúng và bộ phận  đó được gọi là CCD .

Cường độ bức xạ thì tỷ lệ thuận với nồng độ của các nguyên tố trong vật liệu , chúng sẽ được tính toán dựa trên đường cong hiệu chuẩn đã được thiết lập sẵn trong phần mềm từ đó sẽ được đưa ra dưới dạng nồng độ %.

Download Schematics máy phân tích kim loại cố định (pdf file).

Comments are closed.