Linh kiện và phụ kiện

Trong thiết kế và phát triển của máy quang phổ SPECTRO đã tập trung vào một số điểm sau: 

  • Dễ dàng thiết lập
  • Tiếp cận tất cả các phần trong chi tiết
  • Một cấu trúc mô-đun với các thành phần chức năng duy nhất

SPECTRO / QSI cũng cung cấp một loạt các phụ kiện hữu ích như máy chuẩn bị mẫu và khuôn mẫu. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các mẫu tham khảo và các giải pháp cho khách hàng, từ đó việc thực hiện quá trình phân tích trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Comments are closed.