Programové prohlášení firmy

space
Cílem je stát se preferovaným dodavatelem analytických přístrojů pro náš globální trh.

Dosáhneme toho pomocí:

  • Porozuměním a zaměřením na potřeby uživatele a zajištěním servisu a podpory špičkové kvality
  • Návrhem, výrobou a podporou kvalitníc a inovovaných produktů na vysoké úrovni pomocí partnerství s našimi dodavateli.
  • Nepřetržitým vedením v oblasti Atomové spektrometrie pomocí průmyslově orientovaných řešeních.
  • Zacházení s našimi zaměstnanci jako s hodnotou číslo jedna. Jsme zavázaní k jejich personálnímu růstu pomocí neustálého vzdělávání a systému školení.

Dosažením těchto bodů budeme hodnotnými a odpovědnými partnery našich dodavatelů a zákazníků.

Comments are closed.