Produkty

space
Přenosné a mobilní analyzátory kovových materiálů na místě – pro rychlou a spolehlivou identifikaci (PMI), třídění a analýzu kovových materiálů.

Stacionární analyzátory kovových materiálů  – pro měření všech druhů kovových materiálů ve výrobním procesu .

ICP spektrometry – pro rychlou analýzu chemických prvků různých matric, obsahujících  vodu, polovodiče, petrochemické látky, půdu, hutnický materiál a kaly.

ICP-MS spektrometry – pro plně simultální měření kompletního, inorganicky relevantního hmotového rozsahu.

XRF spektrometry – pro analýzu sypkých, pevných a kapalných materiálů.

XRF ruční analyzátor – pro analýzu a třídění kovových materiálů, ověřování shody, environmentální, důlní a RoHS aplikace.

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.