Příslušenství

space
Příslušenství pro mobilní analyzátory kovových materiálů

Dráty, malé vzorky, trubky a mnoho dalších dílů různých geometrických tvarů lze bez problému analyzovat pomocí různých adaptérů.

Použitím UV sondy SPECTRO, lze rovněž stanovit prvky: C, P, S, As, B, a Sn. Pro dosažení přesných a spolehlivých výsledků je potřeba pečlivá příprava vzorků.


Download brožura Adaptéry pro mobilní analyzátory
(Requires login)

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.