SPECTRO iSORT

space

SPECTRO iSORT je batériemi napájený, ruční spektrometr pro identifikaci a analýzu různých kovových slitin (Fe, Ni, Al, Cu, Ti a Co)  přímo na místě. Využívá efektívní obloukové buzení a tím nepotřebuje ani argon ani radioaktívní zdroj.

Několik stovek měření je možné provést pomocí integrovaného akumulátoru. Přístroj může být použitý na testování materiálu ve výrobě, identifikaci komponentů v chemickém a petrochemickém průmyslu, při záměně materiálů, analýzu svarů a rychle stanovení různých slitin při nákupu, prodeji nebo třídění šrotu.

Logika ICAL šetří čas pomocí kontroly přístroje, který je pak nezávislý od externích vlivů, a eliminuje zdlouhavé rekalibrace při změnách externích podmínek.


Download brožura SPECTRO iSORT
(requires login)


Download brožura Testovací adaptéry pro mobilní analyzátory
(requires login)


Download brožura Mobilní analyzátory kovových materiálů
(requires login)


Download brožura SPECTRO Metal Database
(requires login)

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.