SPECTROTEST

space

SPECTROTEST je mobilní analyzátor kovových materiálů a je ideální pro mnoho aplikací v kovovýrobním, kovozpracujícím a recyklujícím průmyslu. Ukazuje svou vynikající výkonnost, speciálně když je nutná přesná analýza, když jsou materiály těžce identifikovatelné nebo když je potřeba testovat velké množství vzorků.

Komplexní design přístroje nabízí mnoho ergonomických aplikací pro bezpečnou a bezúnavovou obsluhu přímo na míste potřeby. Lehká  a úzká meřící sonda se dá velmi rychle měnit mezi oblokovým buzením a jiskrovým buzením vzorku. Měřící sonda s integrovanou UV optikou je dostupná pro speciální měřící aplikace. U nejnovější verze je ji možné použít i pro buzení obloukovým zdrojem.

SPECTROTEST je rovněž možné použít i na identifikaci nízkolegovaných ocelí na základě uhlíku během rychlého obloukového buzení. V jiskrovém režimu patří analýza uhlíku, fosforu a síry k důležitým použitím a jako doplněk pro identifikaci duplexních ocelí se používá stanovení obsahu dusíku.

Vedoucí přístroj na trhu mobilních analyzátorů kovových materiálů

  • Krátke časy analýzy: 2 s v třídicím modu a od 5 s v analytickém modu
  • Stanovení uhlíku v oblokovém i jiskrovém modu
  • Analýza C, P, S, N a B a jiných s UV měřící sondou
  • Všechny sondy s možnosí měření oblokovým a jiskrovým  modem


Download SPECTROTEST brožura
(requires login)

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.