Stacionární analyzátory kovových materiálů

space
Optická emisní spektrometrie (OES) využívající obloukové a jiskrové buzení je preferovaná metoda ke stanovení chemického složení kovových materiálů. Tato metoda je široce používána v průmyslu a zpracování kovových materiálů, včetně primárních výrobců, slévaren a dalších výrobců. Díky krátkému času analýzy a vlastní přesností jsou Arc/Spark OES systémy nejefektivnější v kontrole zpracovávaných slitin.

Tyto spektrometry se mohou použít pro mnoho aspektů výrobního cyklu včetně vstupní kontroly materiálů, vlastního zpracování, kontroly jakosti polotovarů a konečných výrobků a mnoho dalších aplikací, kde je požadováno spolehlivé stanovení chemického složení kovových materiálů.

Pro splnění různých požadavků v průmyslu vyvinula firma SPECTRO jiskrové spektrometry SPECTROMAXx a SPECTROLAB. Oba dva byly navrženy k zajištění unikátních potřeb koncového uživatele. Každý z přístrojů má individuální přednosti, které jsou charakteristické rychlou a přesnou analýzou, jednoduchosti v použití a spolehlivostí. Inovované technologie, jako je UV-PLUS systém optické komory, nově vyvinuté analytické metody a algoritmy pro stanovení defektů vzorků, jsou základem pro vyjímečnou úroveň výkonu těchto přístrojů.

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.