XRF Spectrometry

space
Energo dispersní rentgenová fluorescenční technologie (ED-XRF) umožňuje jednu z nejjednodušších, nejpřesnějších a vysoce ekonomických analytických metod pro stanovení chemického složení mnoha typů materiálů. Metoda je nedestruktivní a spolehlivá, nevyžaduje žádnou nebo jen velice malou přípravu vzorků a je vhodná pro pevné, kapalné a sypké skupenství vzorků. Může se použít pro široký rozsah prvků od sodíku (11) po uran (92) a pracuje s limity detekce na úrovni sub-ppm; může také měřit jednoduše a simultálně koncentrace až do 100%.

SPECTRO je světová jednička v produkci energo dispersních rentgénových fluorescenčních spektrometrů a v posledních letech je brána jako standard v této technologii .

Nabízíme kompletní sadu výrobků, od malých ručních přístrojů pro speciální úlohy až po víceúčelové laboratorní spektrometry a široký rozsah on-line řešení. Ať jsou Vaše požadavky jakékoliv, dokážeme je splnit.

Typické použití: analýzy olejů a paliv, plastů, pryže a textilu, farmaceutických produktů, potravin, kosmetiky, hnojiv, minerálů, rudy, skály, písků, strusky, tmelů, tepelně-odolných materiálů, skla, keramiky, stanovení povlaků na papírové fólii, polyesterů a kovů, třídění kovových slitin, skla a plastů podle použitých materiálů a monitorování pevných odpadů, odpadních vod, čisticích prostředků, bazénů apod .

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.