Jak to funguje?

space
Jak funguje ED-XRF Spektrometr?

Stacionární SPECTRO RTG spektrometry fungují na bázi metody Energo-Disperzní-RTG-Fluorescenční analýzy (ED-XRF). Atomy v materiálu vzorku, které mohou být v pevném skupenství, prášku nebo tekutině, jsou vybuzeny RTG zářením emitovaným z rentgénové lampy nebo radioizotopu. Pro zvýšení citlivosti může být primární budící záření polarizováno užitím specifických terčíků mezi rentgenkou a vzorkem (ED-P(olarisation)-XRF). Všechny prvky specifických RTG
fluorescenčních signálů, emitovaných atomy po fotoelektrické
ionizaci jsou měřeny současně v pevném polovodičovém detektoru nebo plynotěsném proporcionálním čítači.

Intenzity radiace každého signálu prvků, který jsou úměrné ke koncentraci prvku ve vzorku, se interně přepočítají pomocí uložené sady kalibračních křivek a můžou se zobrazit v jednotkách koncentrace.

Download Schéma principu (pdf file)

Comments are closed.